Vinkylskåp – en lyxpryl som tar plats

Sponsrade länkar

Många kökstillverkare erbjuder vinkylar för inbyggnad. Dessa kostar inte sällan mer än det vanliga kylskåpet, men då ska man komma ihåg att det även finns billigare fristående varianter.

Vinkylskåp har en helt annan innertemperatur och luftfuktighet än vanliga kylskåp; något som gör dem alldeles unika. De billigaste vinkylarna är av fristående golvmodell. Även billiga vinkylar har bättre temperaturregleringsmöjligheter än vanliga kylskåp; temperaturen kan ställas in alltifrån någon enstaka plusgrad till närmare 20 grader. Vinsorterna avgör såklart temperaturvalet. Dyrare vinkylar erbjuder dessutom möjlighet till olika temperaturinställningar i kylens olika zoner; något som blir nödvändigt när viner med skilda krav på förvaring samsas om utrymmet i en och samma kyl.

Vinkyl för inbyggnad eller fristående modell

En vinkyl kan med fördel byggas in under bänkskivan i ett standardkök – precis på samma sätt som en diskmaskin. Tänk dock på att en vinkyl tar mycket plats i anspråk och ytterst sällan får plats i de förinstallerade standardkök som återfinns i det svenska bostadsbeståndet. Man måste således välja – antingen en diskmaskin, en vinkyl eller betydligt mindre förvaringsmöjligheter i form av skåp under bänkskivan. I de fall ett mindre kök utrustas med en inbyggnadskyl för viner är det inte heller säkert att kylen har någon värdehöjande effekt på bostaden. En tilltänkt köpare hade kanske disponerat utrymmet annorlunda. I större herrgårdskök är vinkylar för inbyggnad i regel desto mer uppskattade.

Volym och egenskaper

Vinkylar för inbyggnad har i regel en bredd på 40 eller 60 centimeter. Fristående vinkylskåp för källarutrymmen och förråd rymmer däremot ofta så många som 100 flaskor. Som spekulant på vinkylskåp bör man främst tänka på följande:

  • Vinkylskåpet bör vara försett med kolfilter, som minimerar luktspridning inuti kylen.
  • Kylen bör vidare vara försedd med en fläkt, som bidrar till en jämn spridning av luftfuktigheten.

Som tidigare nämnt bör temperaturinställningen vara steglös och vida överträffa temperaturregleringen i ett vanligt hushållskylskåp.

Vinkylar kan antingen byggas in eller vara fristående.