Ökad hållbarhet med rätt kylskåpstemperatur

Sponsrade länkar

Många undersökningar pålyser att svenska kylskåp håller en alltför hög temperatur. Detta med anledning av att + 8 grader – tvärtemot livsmedelstillverkarnas rekommendationer – kommit att bli något av en standard.

Svenska hushåll envisas med att hålla + 8 grader i sina kylskåp, trots att livsmedelstillverkarna gör allt för att få ner temperaturen med åtminstone tre grader. Anledningen till att + 8 har utvecklats till ett standardvärde kan dock härledas till just livsmedelstillverkarna, vars produktmärkningar entydigt proklamerar en kylvara om maximalt + 8 grader. Konsumenterna – som läser av märkningen – ställer då helt sonika in kylen på just denna temperatur, trots att hållbarheten i förlängningen kunde öka genom en måttlig temperatursänkning. På så sätt skulle mängden matavfall med tillhörande miljöpåverkan också kunna reduceras väsentligt.

Svårt kontrollera temperaturen i kylskåp

Möjligheten att ställa in kylskåpstemperaturen varierar naturligtvis mellan olika modeller. Somliga kylskåp har en steglös inställningsmöjlighet, medan andra har ett vred med olika nummer. I dylika fall kan det vara svårt att veta vilken kylskåpstemperatur varje siffra motsvarar – då kan det vara läge att ta hjälp av en termometer. De flesta moderna kylskåp är emellertid försedda med en digital termometer med tillhörande termostat, som garanterar en jämn innertemperatur.

Besparing trots ökad energiåtgång

Den marginella ökning av energiåtgången, som en lägre kylskåpstemperatur skulle föra med sig, kompenseras emellertid av en betydligt längre hållbarhet hos de livsmedel som förvaras i kylskåpet. En stor del bakterier trivs redan vid + 8 grader, vilket innebär att produkterna inte håller fram till det bäst-före-datum som anges av livsmedelstillverkarna. Jämförelsevis innebär en sänkning av temperaturen med tre grader att energiförbrukningen ökar med 60 kWh/år för ett normalkylskåp. I pengar motsvarar detta kostnaden för ca åtta liter ekologisk mjölk.

Rätt kylskåpstemperatur pendlar mellan + 4 och + 5 grader.