Stora kylskåp av utrymmesskäl

Sponsrade länkar

Det är ett välbekant faktum att volymen optimeras genom att bygga på höjden. Trots detta är moderna kylskåp förvånansvärt låga.

En snabbgranskning av kylskåpsutbudet hos några moderna stormarknader leder till ett enkelt konstaterande; kylskåpshöjden är långtifrån lika väl tilltagen som den kunde vara i den bästa av världar. I genomsnitt mäter ett modernt kylskåp knappt en manslängd – alltså runt 180 centimeter. Detta trots att takhöjden i svenska standardbostäder nästan alltid uppgår till 230 eller 240 centimeter. Det finns alltså potential att öka kylskåpens genomsnittshöjd – i synnerhet i ett land som Sverige med en av världens längsta befolkningar.

Kylskåp med över- och underskåp

I färdiga kökslösningar återfinns flera kylskåp med praktiska förvaringsutrymmen i form av över- och underskåp. Dessa utrymmen – i synnerhet underskåpen – skulle med fördel kunna tas bort till förmån för en utökad innervolym. Det må förvisso vara svårt att bygga ut ett kylskåp på höjden – produkterna på två meters höjd skulle nämligen bli svåråtkomliga – men de högt placerade hyllorna skulle mycket väl kunna användas för långtidslagring av t.ex. potatis, ostar eller viner. En kombinerad kyl- och frys skulle alltså med fördel kunna mäta minst två meter.

Obefintlig ökning av energikostnaden

Moderna kylskåp och kombiskåp (kylskåp och frys i ett) är i regel mycket välisolerade, vilket innebär att den ökade driftskostnaden i ett högre kylskåp skulle te sig högst försumbar jämfört med en låg modell. Energideklarationerna hos nya kylskåp talar sitt tydliga språk – volymen är bara en av många faktorer som påverkar energiklassificeringen. Isoleringsstandard – däribland förekomsten av fullgoda tätningslister – är t.ex. betydligt mer avgörande för energiförbrukningen än volymen. Det finns med andra ord få argument för att fortsätta tillverka kylskåp med en begränsad höjd. De praktiska aspekterna med höga kylskåp överväger alltså nackdelarna.

Storleken har betydelse – om höjden får avgöra.