Sekretesspolicy

Fridges.se – i egenskap av konsumentoriernterad informationsportal – värdesätter sina besökares rätt till konfidentialitet genom att undvika vidare distribution av känsliga besökardata.

Våra tredjepartsannonsörer, varav Google är den dominerande, kan emellertid ibland behöva kartlägga besökarnas surfbeteende i syfte att anpassa annonsvisningen till surfarens intressesfär. Vår huvudsakliga annonspartner Google använder t.ex. sin s.k. DART-cookie för att identifiera mönster i besökarnas sidnavigation, som sedan analyseras i syfte att matcha annonsvisningen till surfarens behov och intressen. Den som surfar online kan alltid blockera cookies i webbläsaren, alternativt kontakta nämnda tredjepartsannonsör för att undvika att få sitt surfbeteende analyserat.