Sekretesspolicy

Denna policytext redogör kort för hur vi hanterar personuppgifter efter att du givit ditt aktiva medgivande till insamling. Begreppet personuppgifter hänför sig här till information av sådan art som webbläsaren distribuerar till oss i samband med att du navigerar på vår hemsida. Det rör sig främst om datum och tid för besök, ip-nummer, tid och plats samt information om webbläsare och operativsystem. Frågor om vår interna hantering och lagring av personuppgifter besvaras enklast genom kontakt med oss enligt de kontaktuppgifter som listas längst ner på vår hemsida.

Vi sparar dina kontaktuppgifter olika länge beroende på ändamålet med lagringen. Våra huvudsakliga syften med personuppgiftslagring kan sammanfattas enligt nedan:

  1. Anpassning av erbjudanden och tjänster utifrån dina förmodade behov.
  2. Anpassning av annonsinnehåll så att de matchar dina sökkriterier.
  3. Marknadsföring av produkter.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att ändra inställningarna för integritet via länken Inställningar för integritet och cookies.

Vi distribuerar vid behov dina personuppgifter till Google Advertising Products, som är vår tredjepartsleverantör av annonsinnehåll. Google använder personuppgifterna för att personanpassa såväl anpassade som icke anpassade annonser efter besökarnas förmodade intressen. Ett samtycke till insamling av personuppgifter innebär således att du godkänner att Google samlar in cookies för individanpassning av annonsvisningen. Heltäckande information om sökmotorns hantering av besökarnas personuppgifter finns att tillgå via följande länk: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv. Det är alltså viktigt att du är införstådd med att ett aktivt samtycke till insamling av personuppgifter kan medföra distribuering till tredje part. Uppgifterna kan även komma att distribueras till myndigheter och offentlig förvaltning inom ramen för gällande lagstiftning. Om du däremot inte medger samtycke till insamling och användning av personuppgifter kommer vare sig vi eller våra tredjepartsannonsörer använda personuppgifter eller cookies för de ändamål som listas ovan. Detta innebär även att cachelagringen inte kommer att göra anspråk på personlig information av den typ som du inte givit ditt samtycke till. Lagringsprocessen sker vidare i enlighet med de föreskrifter som anges i Googles policy för medgivanden inom EU.