Reservdelar till kylskåp

Sponsrade länkar

Många vill fortfarande laga sina kylskåp – i synnerhet reservdelar till äldre modeller efterfrågas. I nyare kylskåp är komponenterna ofta undermåliga och skåpen levereras sällan med fullgoda kopplingsscheman.

Kyl- och frys med ismaskin
Reparationskostnaderna för lyxutrustade kylskåp kan stiga i höjden, t.ex. om ismaskinen skulle behöva repareras. Till billiga modeller med ismaskin – som kyl- och frysskåpet på bilden – finns ibland inga reservdelar att tillgå.

Reservdelar till äldre kylskåpsmodeller efterfrågas i regel oftare än till nya modeller. Detta beror i mångt och mycket på att nyare kylskåp oftare byts ut än äldre trotjänare. Komponenterna i nya kylskåpsmodeller är nämligen ofta av så undermålig karaktär att de inte lönar sig att byta ut – om en dålig isoleringsstandard mynnar ut i ett läckage får man t.ex. bekosta bytet av såväl rostade rör i kylsystemet som av själva isoleringen. I äldre kylskåp brukar däremot kompressorn eller termostaten lägga av efter ett tjugotal år – då kan en reparation fortfarande löna sig.

Ägghylla i kylskåpsdörr
Ägghyllor till dörrarna, gångjärn och lister hör till de slitagedelar som är universella och modelloberoende – och därför lätta att köpa.

Bra reservdelsutbud till kända märken

Utbudet av reservdelar till kända märken är i regel betydligt bättre än till modeller från okända märkestillverkare som Matsui eller Ariston. Reservdelar finns naturligtvis att tillgå – på hemmamarknaderna för nämnda märken. Till Siemens, Electrolux, AEG, LG och andra kända märken är utbudet ofta gott. Dessa märken tillhandahåller dessutom kompletta kopplingsscheman, vilket underlättar för den händige kylskåpsägaren att självmant ge sig in på ett reparationsförsök.

Elektronikplattor och lyxkomponenter dyra att laga

Kylskåpsmodeller med mängder av elektroniskt lullull är dyra – och ofta helt olönsamma – att reparera. Ifall en hel elektronikplatta – eller ismaskinen för den delen – skulle haverera, kan man räkna med en hög reparationskostnad. En kostnad på 5000 kronor är sällan lönsam ifall kylskåpet, vars inköpspris är 10 000 kronor, redan har några år på nacken.