Minifrysens tid är knappast förbi

Sponsrade länkar

Användningsområdet för små, portabla frysar – så kallade minifrysar – är stort som aldrig förr. Det handlar inte enbart om att inreda husvagnar och sommarstugor, utan snarare små lägenheter med pentry.

Begreppet minifrys inbegriper den typ av små frysboxar, som storleksmässigt motsvarar de minikylskåp (minibar) som återfinns i hotellrummen på turistorterna. Syftet med dessa är således inte att frysa ner någon större mängd; istället används de till förvaring av glass och nerkylning av drycker.

Ingen vanlig frysbox

Som spekulant på denna typ av frysar finns en rad kännetecken att ta hänsyn till:

  • En minifrys har inte samma infrysningskapacitet som större frysmodeller. Inte heller är innertemperaturen lika låg; de är således ett mellanting mellan frysfacken i äldre kylskåp och vanliga frysboxar. Räkna med att temperaturen knappast kan understiga – 10 grader.
  • En del minifrysar är omkopplingsbara till 12V för att kunna installeras i husvagnar och husbilar. Tänk dock på att frysen kan förlora prestanda (infrysningskapacitet) om den kopplas till ett 12V-uttag.
  • Priserna på typiska minifrysboxar pendlar runt 2000 kronor. För denna summa kan man även köpa de billigaste reguljära frysboxarna med nettovolymer bortåt 100 liter. Nettovolymen i en typisk minifrysbox pendlar i regel mellan 20 och 30 liter.

En del tillverkare har försökt sig på att producera pyttesmå USB-frysar med nettovolymer på någon enstaka liter (ämnade för glassförvaring). Dessa är inte att rekommendera, då det visat sig att dessa har svårt att hålla temperaturen på minussidan.

Gott om intressanta minikylskåp

Utbudet av små, intressanta minikylskåp tycks – till skillnad från minifrysarna – vara i det närmaste oändligt. Detta kan te sig en smula egendomligt, med tanke på att intresset för minifrysar är stort. Inte minst till pentryn i små enrumslägenheter utan möjlighet att installera en frys i fullstorlek. Med hänvisning till marknadens beskaffenhet bör man emellertid, som konsument, ta ställning till huruvida det verkligen är en frysbox man är ute efter, eller om ett minikylskåp de facto kan tillgodose de egna behoven.

En minifrys är ofta en nödlösning vid platsbrist.