Kylskåp med frysfack

Sponsrade länkar

Kylskåpsmodeller med frysfack är en ultimat lösning för sommarstugan eller garaget. Frysfacket kan snabbt kyla ner några ölburkar, alternativt användas för att hålla glassen nerkyld under några timmar.

Kyl med liten frys
Frysdelen i mindre kombinerade kyl- och frysskåp brukar sitta upptill. Denna modell är opraktisk för ryggen, som måste böjas neråt varje gång man behöver komma åt kylskåpet. Frysen är dessutom inte större än ett bättre frysfack och fyller därför ingen funktion.

Frysfacket kompletterar kylskåpets syfte på ett förträffligt sätt – i synnerhet i säsongsbostäder som saknar permanent frysbox. Frysfacket kan i de flesta fall användas för att kyla ner en öl- eller läskburk samt hålla en glass nerkyld under ett antal dagar. Kylfacken ska enligt lag – i likhet med andra kyl- och frysenheter – köldmärkas. Frysfack med en till tre stjärnor – även kallade köldfack – kan användas för att förvara djupfrysta varor, medan frysfack med fyra stjärnor även kan användas för infrysning. Hos gamla kylskåp har kylfacken sällan mer än tre stjärnmarkeringar, medan moderna kylskåp i regel har frysfack med infrysningsfunktion. Frysfackens storlek brukar stå i proportion till kylskåpets volym.

Frysfackets placering i kylskåpet

Frysfacket är i regel placerat högst upp i kylenheten, då grundtemperaturen är lägst just där. Många äldre kylskåp – utan automatisk avfrostning – har valt att låta kylaggregatet ha formen av ett fack, som används för att kyla ner resten av skåpet. Denna typ av frysfack kan emellertid sällan användas för att frysa in produkter (jämför stjärnmärkningen, som sällan uppgår till fler än två stjärnor).

Frysfack i mindre kompaktkylskåp

Frysfacken i mindre kompaktkylskåp, motsvarande de modeller som används i hotellens minibarer, har sällan fler än två stjärnor trots att de är nytillverkade. I större kompaktskåp, med en höjd på 80 centimeter, är frysfackens nerfrysningskapacitet emellertid jämförbar med den kapacitet som en vanlig standardfrysbox förmår leverera.