Husvagnskylskåp

Sponsrade länkar

Den som står i begrepp att köpa ett husvagnskylskåp, velar ofta mellan gasoldrivna och eldrivna modeller. Båda är förbundna med fördelar och nackdelar.

Som husvagnsägare kan man antingen välja mellan ett gasoldrivet kylskåp och ett eldrivet dito. Fördelen med gasoldrivna modeller är att kylskåpet kan användas även när husvagnen inte är kopplad till bilbatteriet eller till det fasta elnätet. Däremot ställs höga krav på installationen – inte minst avgasrörets placering, dess längd och antalet förgreningar. Likaså måste gasolkylskåpet ta in luft; något som kan ske antingen via ett luftgaller eller inloppsrör; båda alternativen kräver en viss förberedelse rent installationstekniskt.

Fördelar med eldrivna kylskåpsmodeller

De eldrivna husvagnskylskåpen är i regel kompatibla både med 220V och med 12V – när husvagnen är kopplad till elnätet används den högre spänningsgraden, medan den lägre används när vagnen är kopplad till dragbilens batteri. Ett kylskåp med bra isoleringsstandard kan utan problem stå frånkopplat i flera timmar utan att temperaturen sjunker nämnvärt. Med andra ord – det stora problemet uppstår i frånkopplat läge, när vare sig dragbilen eller elnätet förmår stå värd för elleveransen. Fördelen hos dessa kylskåp är tvivelsutan den enkla installationen och de goda möjligheterna att byta ut kylskåpet mot en nyare modell.

Kombinerat el- och gasolkylskåp

Det bästa – men också det dyraste alternativet – är således att köpa ett kombinerat el- och gasoldrivet kylskåp. Kombiskåpen fungerar i regel enligt principen att gasoldriften går igång automatiskt efter att dragbilens motor har stått avstängd under en viss tid (vanligen fem till femton minuter). Tänk dock på att inte alla s.k. kombikylskåp är försedda med denna automatik – i vissa fall måste man manuellt välja om man vill slå på gasol- eller eldriften.